yalova escort kutahyabayanescortlari.net
ES | GAL 
Web Cámara de Comercio de Vilagarcía
Web Cámara de Comercio de Vilagarcía
  TODAS AS AXUDAS  INTERNACIONALIZACIN  INNOVACIÓN E NOVAS TECNOLOXÍAS  FORMACIÓN
  COMERCIO  TURISMO  CREAC. EMPRESAS E EMPRENDEDORES  M. AMBIENTE, CALIDADE E PRL
  CRÉDITOS  EMPREGO  OUTRAS
AXUDAS NEOTEC
 

Obxecto

     Apoiar a creación e consolidación de novas empresas de base tecnolóxica en España

Beneficiarios

     Empresas de base tecnolóxica (EBT) con categoría de pequena empresa e con menos de 6 anos de antigüidade.

Tipo de axudas

     Hai dous tipos de axuda ou instrumentos NEOTEC diferenciados en función da idade ou fase do ciclo de vida no que se atopa a EBT:

 

FASE

INSTRUMENTO

BENEFICIARIOS

 

I-Creación de empresa

NEOTEC I

EBT de 0 a 2 anos

II-Consolidación de empresa

NEOTEC II

EBT de 2 a 6 anos

     As características destas fases e os instrumentos de financiamento de cada unha delas a detallas a continuación.

1 - Fase Creación de empresa

     A empresa que solicite axuda para a Fase I deberá ter menos de 2 anos no momento da solicitude. O estudio, a avaliación e a aprobación da proposta por parte de CDTI poden realizarse superados os 2 anos de vida da empresa.

     As novas EBT que soliciten axuda NEOTEC I deberán presentar un plan de empresa a 5 anos, dos cales CDTI poderá financiar como máximo os dous primeiros dende a data de solicitude da axuda. O presuposto mínimo asociado estará en torno aos 240.000 & euro; incluíndo como custos elixibles: investimentos en activos fixos, gastos de persoal, materiais, colaboracións externas, gastos de saída ao Mercado Alternativo Bolsista e outros custos. En ningún caso se financian gastos e investimentos anteriores á solicitude, así como tampouco edificacións.

     CDTI proporcionará, tras unha exhaustiva avaliación, un crédito semente ou axuda NEOTEC de ata o 70% do presuposto do plan de empresa aprobado, cun importe máximo xeral de 350.000 & euro; podendo chegar a 400.000 & euro; en casos de ruptura tecnolóxica, e a 600.000 & euro; no ámbito da biotecnoloxía. O crédito é a tipo de interese cero e sen garantías adicionais.

     CDTI anticipa a empresa, á sinatura do contrato que regula a axuda NEOTEC, entre o 40 e o 60% da axuda aprobada. O resto entregarase á empresa á finalización e xustificación técnica e económica do proxecto-plan de empresa aprobado.

     A empresa devolverá a axuda a CDTI segundo vaia xerando cash-flow positivo. Para iso, a empresa comprométese a facilitar a CDTI anualmente as contas anuais pechadas. A cota anual de devolución será de ata un 20% do cash-flow positivo xerado ata a amortización total do crédito.

II - Fase Consolidación de empresa (NEOTEC II)

     Para solicitar axudas para a Fase II, a empresa deberá ter máis de 2 anos de idade e menos de 6 anos. Polo tanto, as empresas que soliciten axuda para NEOTEC II deberán ter en conta que, á idade da empresa no momento de realizar a solicitude telemática da axuda, se lle deberá engadir o tempo necesario para o estudio, a avaliación e a aprobación da proposta, e a suma de todos eles non deberá superar os 6 anos de vida da empresa.

     As novas EBT que soliciten axuda NEOTEC II deberán presentar un plan de empresa a 5 anos, dos cales CDTI poderá financiar como máximo os dous primeiros dende a data de solicitude da axuda. O presuposto mínimo asociado deberá ter un presuposto mínimo en torno aos 240.000 &euro., incluíndo como custos elixibles: investimentos en activos fixos, gastos de persoal, materiais, colaboracións externas, gastos de saída ao Mercado Alternativo Bolsista e outros custos. En ningún caso se financian gastos e investimentos anteriores á solicitude.

     A axuda NEOTEC II poderá ser de ata o 70% do presuposto aprobado, ata 1.000.000 & euro. O crédito é, ao igual que en NEOTEC I, a tipo de interese cero e sen garantías adicionais.

     As axudas recibidas entre NEOTEC I e NEOTEC II non poderán superar 1.000.000 & euro; polo tanto, as empresas que previamente obtiveron unha axuda NEOTEC I poderán ver minorada a axuda NEOTEC II para non superar este límite.

     CDTI anticipará á empresa, á sinatura do contrato, o 25% da axuda aprobada. O resto entregarase á finalización e xustificación técnica e económica do proxecto-plan de empresa aprobado.

     Ao igual que en NEOTEC I, a empresa devolverá a axuda a CDTI segundo vaia xerando cash-flow positivo. Para iso, a empresa comprométese a facilitar a CDTI anualmente as contas anuais pechadas. A cota anual de devolución será fixa dun 20% do cash-flow positivo xerado ata a amortización total do crédito.

   
 Axudas e subvencións
30
DEC
Axudas comercio retallista e artesanal

ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesi&

29
DEC
Axudas para a execucin de accins de promocin exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)

  RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se lle dá publicidade ao ac

29
DEC
Axudas promocin do emprego autnomo

ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a p

29
DEC
Axudas a novos emprendedores

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Cons

¿Qué é a Cámara?  |  Perfil do Contratante  |  Contacto  Contacto  |  Aviso Legal    
Avda. Doctor Tourón, 46 • 36600 VILAGARCÍA DE AROUSA • Pontevedra • Tlf 986 56 52 86